Gerbiami klubo bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams – tėvams, būrelių vadovams bei visiems prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais metais. 2015-aisais metais į klubo sąskaitą buvo pravesta 872,56 Lt. (252,71 Eur).

Lėšos bus panaudotos ugdymo priemonių įsigijimui, ugdymo aplinkos gerinimui.

Kviečiame ir 2016-aisiais metais paremti mūsų klubą, pervedant iki 2% sumokėto pajamų mokesčio (GPM) pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

Nustatytos formos FR0512 – 02  prašymą reikia pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki š. m. gegužės 1 d.

Formą FR0512 – 02 galite užpildyti 2 būdais:

  1. internetu VMI svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt/  arba tiesiogiai per bankininkystę EDS deklaravimo sistemoje;
  2. atsispausdintą popierinį paramos formos FR0512 – 02 variantą užpildyti ir nunešti arba nusiųsti paštu VMI skyriui.

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, siekiant paremti tuos pačius paramos gavėjus, numatyta galimybė gyventojui, pateikiant vieną formą FR0512 – 02  pasirinktam paramos gavėjui paskirti sumokėto pajamų mokesčio dalį per laikotarpį, kuris apima praėjusius metus ir po jų einančius ketverius metus. Maksimalus tęstinis laikotarpis yra 5 metai (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai), tačiau laikotarpis gali būti ir trumpesnis.

Informacija reikalinga, pildant  prašymą:

  • Mokestinis laikotarpis – 2015 metai;
  • Eilutėje E5 nurodote iki kelintų metų skiriate paramą;
  • Gavėjo tipas – 2 (vienetas turintis teisę gauti paramą);
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191664389

Maloniai prašome paremti Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo veiklą. Skirdami labdarą klubui, Jūs nemažinsite savo šeimos biudžeto. Jūsų nurodyta suma bus išskaičiuota iš jau Valstybei 2015 m. sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą. Mūsų klubui tai didelė parama.

Būtume labai dėkingi, jeigu Jūs ar Jūsų artimi žmonės atsilieptumėte į šį prašymą.