.

Būrelis
Būrelio vadovas
Kvalifikacija
Dailės būrelis Jolanta Snežko vyr. mokytoja
Dailės-keramikos studija „Menukų kraitelis“ Loreta Ribinskaitė vyr. mokytoja
Keramikos konstravimo studija Miroslavas Brižis vyr. mokytojas
Keramikos konstravimo studija Pavel Bryzhys mokytojas
Vokalinio dainavimo studija Ilja Rapoport mokytojas
Vokalinio dainavimo ir gitaros būrelis Ana Babuškina mokytoja
Rankdarbių ir drabužių modeliavimo būrelis Dalia Černienė mokytoja
Anglų kalbos būrelis Natalja Popravko vyr. mokytoja
Lietuvių kalbos būrelis Albina Kotelnikova vyr. mokytoja
Gimnastika ir šokių būrelis Amanda Laurutė mokytoja
Gimnastika ir šokių būrelis Lijana Drungilienė vyr. mokytoja
Gatvės šokiai Dinara Fazilova - Malinauskė mokytoja
Šokių studija „Siluetas“ Nijolė Damašienė mokytoja
Šiuolaikinių šokių studija Gabrielė Raudytė - Dombrauskė mokytoja

Darbo užmokestis