Menine kūryba ir prasmingu laisvalaikio organizavimu dvasiškai turtinti jaunąją kartą, padėti suvokti šiuolaikinį pasaulį, teigiamu pavyzdžiu ir kolegišku bendradarbiavimu formuoti teigiamas, demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias vertybines nuostatas, skatinti jauno žmogaus kūrybinį aktyvumą ir tenkinti saviraiškos poreikį.