• Ugdymo(-si) kokybės tobulinimas.
  • Saugios, patrauklios ir demokratiškos ugdymo (-si) aplinkos kūrimas.
  • Žmoniškųjų išteklių aktyvinimas ir tobulinimas.