• atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms;

  • partnerystė ir bendradarbiavimas;

  • tautiškumas ir pilietiškumas;

  • tolerancija, savigarba ir teisingumas;

  • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;

  • ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas