Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ – demokratinė vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija socialinės partnerystės pagrindu kurianti ir įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe, puoselėti pastoviąsias tautines vertybes ir tradicijas, atsiskleisti kultūrinėje bei socialinėje erdvėje, surasti sau deramą vietą atsinaujinančioje visuomenėje ir moderniame pasaulyje.