Birželio 13 -17 dienomis klube vyko dienos stovykla orientuota į šiuolaikinius, smalsius vaikus nuo 6 iki 12 metų. Stovyklos tikslas – užimti vaikus turininga, sveikatingumą skatinančia veikla, tenkinant jų pažinimo, saviraiškos bei bendravimo poreikius. Į organizuojamos stovyklos programą buvo įtraukti praktiniai lavinamieji užsiėmimai, kurių metu buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas, lavinama fantazija, vaikai susipažino su įvairia dailės darbų atlikimo technika. Taip pat stovyklautojai dalyvavo edukacinėse pažintinėse ekskursijose Jaunųjų gamtininkų centre, Žaislų muziejuje, pramogavo boulinge, turiningai laisvalaikį leido kino teatre „Forum Cinemas“. Patirti įspūdžiai, naujai surasti draugai, prasmingai praleista diena papildė vaikų žinių bagažą ir dvasinį pasaulį.