Gerbiami klubo „Meteoras” ugdytinių tėveliai,

Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras” nuolat siekia tobulinti ugdymo(si) veiklos kokybę. Todėl kviečiame ir Jus prisidėti prie kokybinės Jūsų vaikų ugdymo kaitos ir atsakyti į parengtą klausimyną.
Dėkojame už atsakymus
Klubo administracija
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1099941413/

survey