Dailės būrelio ugdytinių pieštos spalvotosios eglutės. Vadovė Loreta