Klubo ugdytiniai dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė” respublikiniame projekte „Mano širdelėj – visa Lietuva”. Dalyvauja rankdrabių ir dailės būrelių ugdytiniai. 

blankblankblankblank