Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr.  1-958  „Dėl sutikimo reorganizuoti BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubą „Žvaigždutė“ BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ reorganizuojamas prijungiant prie biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“.

  1. Reorganizavime dalyvauja Biudžetinės įstaigos:

      1.1. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“

            (juridinio asmens kodas 191664617, buveinė V. Druskio g. 2 -107, Vilniuje), duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

      1.2. dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga – Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ (juridinio asmens kodas 191664389, buveinė A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje); duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

  1. Reorganizavimo būdas – BĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“, kuriam pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.
  2. Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2021 m. rugsėjo 30 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ įstatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Reorganizavimo sąlygos viešai skelbiamos Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir šiame pranešime:

https://www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2021/06/Reorganizavimo-salygu-aprasas_Zvaigzdute.pdf