Anglų kalbos būrelis dalyvauja tarptautiniame kūrybinių darbų integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų
virtualiame konkurse „Kuriu žiemužės pasaką 2021“

blank

blank

qrf