Asmens duomenų apsaugos dokumentai:

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo Meteoras darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo Meteoras reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ duomenų apsaugos pareigūnas:

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ Duomenų apsaugos pareigūne paskirta būrelio vadovė Dalia Černienė. tel. (8 6) 7830994, el.p. rastine.klubasmeteoras@gmail.com, A.J. Povilaičio g. 20, LT-04338 Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.