Anglų kalbos būrelis dalyvauja tarptautiniame kūrybinių darbų integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų
virtualiame konkurse „Kuriu žiemužės pasaką 2021“

Konkursas „Kuriu žiemužės pasaką 2021 m.“ Agota Orvydaite

Konkursas „Kuriu žiemužės pasaką 2021 m.“ Leja Amiton scaled

qrf