Klubo misija

Vykdyti neformalaus ugdymo programas prieinamas vaikams ir jaunuoliams, ugdant atsakingas ir kūrybiškas asmenybes.

 

Klubo vizija

Modernus ir šiuolaikiškas Karoliniškių mikrorajono centras, patrauklus vaikams, jaunimui ir šeimai, siūlantis aukštą paslaugų kokybę ir plačias pasirinkimo galimybes.

 

Prioritetai

  • Kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugų teikimas.

  • Profesinis pedagogų tobulėjimas informacinių technologijų ir komunikacinių sistemų srityje.

  • Saugios, sveikos ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas.

 

Klubo filosofija

„Mokyti žmogų žinių, o ne vertybių reiškia grėsmę visuomenei.“ (JAV prezidentas Theodore Roosevelt)

 

Klubo strateginės kryptys

  • Gerinti ugdymo proceso kokybę.
  • Kurti sveiką, saugią, kūrybiškumą skatinančią aplinką.
  • Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę.